Cart 0
 
haygain_hest.jpg

 

Vi revolusjonerer grovfôrhygiene

Hvorfor Haygain?

Haygain er den eneste vitenskapelig beviste metoden for rensing av høy og ensilasje. Den øker fôrets kvalitet ved å redusere truslene fra støv, soppsporer, og patogener (sykdomsfremkallende mikroorganismer). Resultatet er et meget velsmakende og energihøyt fõr. Haygain har ved gjentatte vitenskapelige forsøk vist imponerende resultater ved å redusere mugg, soppsporer, bakterier og støvmidd. Haygain fordeler dampen jevnt gjennom alt høyet, noe som sikrer at alt høyet blir behandlet. Partikler som irriterer luftveiene fjernes og både sporer og bakterier fjernes som følge av kombinasjonen fuktighet/høy temperatur.

 • Behandler og hindrer luftveisplager

 • Fjerner støvpartikler
 • Fjerner mugg, bakterier, soppsporer og midd
 • Opprettholder næringsinnholdet
 • Bedre smak på fôret
 • Øker lagringsperioden for høy og ensilasje
 • Vel egnet for hester med forfangenhet, kolikkutsatte hester og hester som har vært gjennom kirurgi

 

Gjør Haygain til en del av din fôringsrutine - for en sunnere hest!

Vårt sortiment

 
 
new full range.jpg

Vitenskapelig testet

Haygains steamere har blitt grundig undersøkt og testet, blant annet på Royal Agricultural University i Cirencester, England. The Irish Equine Centre har vurdert Haygain høysteamere å være svært effektiv mot Aspergillus, den mest sykdomsfremkallende soppen i høy, og har bekreftet effektiv eliminering av denne typen mugg.

En studie utført av Kentucky Equine Research Center viste at hester i studien foretrakk steamet høy framfor tørt og fuktet høy. Steaming av høyet økte mengden av spist fôr mens frekvensen av inntak og mengde av tygging ikke ble berørt. Haygain`s rensede høy ble alltid spist først.

En annen og separat undersøkelse basert på smaksprøver har videre bekreftet at hester foretrekker å spise høy renset med Haygain fremfor annen ensilage og tørket høy.

 

Fôr og luftveislidelser

Selv høy av god kvalitet inneholder respirable partikler, mugg og bakterier. Hvis høyet pakkes i baller når det er for fuktig blir det ideèlle vilkår for muggvekst, noe som forverrer problemet ytterligere og reduserer den hygieniske kvaliteten. Disse muggsoppene produserer sporer som bidrar til respirabelt støv som er allergifremkallende og ekstremt ødeleggende for hesters luftveissystem.

I motsetning til mennesker, kan en hest kun puste igjennom nesen. Det vil si at hvert åndetak tilfører luftbårne partikler, inkludert støv fra høy, direkte inn i luftveiene og ned i lungene.

Støvet påvirker også mennesker, slik som astma og høysnue og til og med "Farmers Lung" (hypersensitiv lungebetennelse) ved innånding i store mengder.

Ved endoskopisk undersøkelse viser det seg at mange hester som ser ut til å være frisk og sunn, faktisk lider av en eller annen form for luftveissykdom, noe som reduserer deres livskvalitet og ytelse. Dette er fordi allergener i høyet, som soppsporer, fører til luftveislidelser som Inflammatory Airway Disease (IAD) og recurrent Airway Obstruction (RAO), også kjent som COPD.

Bakterier  Høyballer som ble renset i 50 minutter i en Haygain steamer viste en dramatisk forbedret hygienisk kvalitet hvor sopp og gjær ble redusert 100% og bakterier ble redusert med 98,84%  

Bakterier

Høyballer som ble renset i 50 minutter i en Haygain steamer viste en dramatisk forbedret hygienisk kvalitet hvor sopp og gjær ble redusert 100% og bakterier ble redusert med 98,84%
 

Muggsopparten Aspergillus, også kjent som strålemugg  Muggsopparten Aspergillus kan forårsake luftveislidelsen RAO (Reccurent Airway Obstruction) hos hest. Denne muggsoppen støver og gir luftveisproblemer hos både mennesker og hester. Aspergillus finnes naturlig i jord, og er ofte å finne i grovfôr.

Muggsopparten Aspergillus, også kjent som strålemugg

Muggsopparten Aspergillus kan forårsake luftveislidelsen RAO (Reccurent Airway Obstruction) hos hest. Denne muggsoppen støver og gir luftveisproblemer hos både mennesker og hester. Aspergillus finnes naturlig i jord, og er ofte å finne i grovfôr.

Støvmidd  Støvmidd

Støvmidd

Støvmidd

Vi vet alle at tørt høy, selv av beste kvalitet, inneholder støv som påvirker hesters luftveissystem. Så for å være sikker på at mitt grovfôr er rent og fritt for støv og sporer, steamer jeg mitt høy med Haygain
— Sir Mark Todd, CBE New Zealandsk feltrittsrytter og fem ganger Olymisk vinner
 

 

 

 

 

 

luftveier hest.jpg


Visste du at?

 • Forskning viser at 1 av 6 hester i Storbritannia lider av en eller annen form for prestasjonssvekkende luftveislidelse
   
 • Det er anslått at opptil 80% av oppstallede hester lider av luftveisinfeksjoner
   
 • Respirasjonsproblemer er den nest vanligste årsaken til tapte treningsdager i løpsmiljøer
   
 • For sportshester er lidelser i luftveiene den nest mest vanlige årsaken til nedsatte prestasjoner
   
 • En undersøkelse har vist at 1-4 mennesker som jobber med hest også har en eller annen form for respiratoriske lidelser
   
 • Fukting av høy i bare 10 minutter, kan øke bakterievekst med opptil 150%
   
 • En studie har vist at hester som fôres med uhygienisk høy av dårlig kvalitet er betydelig mer utsatt for kolikk
   
 • Grovfôr er grunnlaget for hesters kosthold
   
 • Fiber er en fundamental del av enhver hests kosthold. Gress og konservert grovfôr, som høy og ensilage, bidrar med den største andelen av fiber til den daglige kosten, og er nødvendig for å holde hesten fysisk og mentalt frisk og for at fordøyelsessystemet skal fungere ordentlig

 

 
haygain_beholder.jpg

Hvordan virker Haygain?

Haygains unike metode består av et patentert system med manifolder som effektivt fordeler damp gjennom grovfôret. Systemet er plassert i en spesialdesignet kasse tilkoblet en dampgenerator.

Produktene har førsteklasses oppfølging og service med et års garanti.

 

Spesialbygget beholder

Den tempererte beholderen opprettholder dampfordelingen og høy temperatur, som igjen forsikrer at uønskede partikler, soppsporer, bakterier og midd som befinner seg i fôret, fjernes. Dette resulterer i at fôreter rent, har mer smak og at næringsinnholdet opprettholdes.

 

Det unike designet

Det patenterte oppsettet og plasseringen av manifoldene presser dampen gjennom høyet og fordeler det i hele kassen. Aluminiumsplatene som holder piggene skaper mer varme under fôret. Dette gjør at temperaturen inne i kassen holdes konstant høy og effekten blir svært høy. Formen på piggene sørger for at dampen sendes fra innsiden og utover for å sikre absorbering av alt fôret.

 

Dampet høy har vist seg som en effektiv behandling for å eliminere allergener. Men dersom man ikke damper høyet riktig risikerer man økt mugg-og bakterievekst. Haygain er den eneste metoden for steaming av grovfôr hvor jeg er overbevist om at høyet er dampet grundig nok. Haygain når de nødvendige temperaturer for å bedre den hygieniske kvaliteten på høyet uten skadevirkninger.
— Dr. David Merlin, Equine Exercise Physiologist, Professor of Physiology at Oklahoma State University & Author.
De er en fantastisk idè, fungerer veldig bra og fjerner støvproblemet helt. Jeg har seks Haygain steamere, tre i hver stall. Hestene synes høyet med topp kvalitet er mer fristende og spiser alt opp slik at det er lite svinn
— Richard Hannon, trener for løpshester, UK

Luftveislidelser hos oppstallede hester

høykvalitet.jpg

Hva sier forskningen?

1. Høyballer som ble renset i 50 minutter i en Haygain steamer viste en dramatisk forbedret hygienisk kvalitet hvor sopp og gjær ble redusert 100% og bakterier ble redusert med 98,84%
European Workshop for Equine Nutrition, Cirencester, 2010

2. Etter steaming i 50 minutter i en Haygain steamer ble de ernæringsmessige profilene av 30 forskjellige typer av høy ikke signifikant endret. Mineralene ble beholdt, og det var bare en liten reduksjon på rundt 2% av vannløselige karbohydrater (sukker). Dette gjør dampet høy til et nyttig grovfôr for hester som er pre-disponert for laminitis (forfangenhet).
Proceedings of British Society of Animal Science Conference, 2013

3. For å bevise effektiviteten av Haygain steamere, ble fire forskjellige typer høy med varierende grad av kvalitet dampet i 50 minutter. Testen viste at respirable partikler i alle typene av høy, enten de bare inneholdt litt støv eller var sterkt forurenset, ble betydelig redusert.
European Workshop for Equine Nutrition, 2010

4. Da hestene fikk valget, ble dampet høy foretrukket framfor tørt og fuktet høy. Haygain steamet høy var alltid det første til å bli fortært.
Advances in Animal Biosciences, 2012

Vi har funnet ut at Haygain steamet høy er det ideèlle grovfôr for hester som lider av respiratoriske problemer. Steaming eliminerer alt av støv og soppsporer, samtidig som det bevarer næringsverien intakt. Dette betyr at du kan forsikre deg om at ditt høy ikke er en medvirkende faktor til noen former for luftveislidelser. Vi anbefaler at hesteeiere med hester som viser tegn til allergier steamer sitt høy på denne unike måten for å forsikre seg om at deres høy ikke forårsaker noen form for belastning og forverring i hestens luftveissystem. Vi ser på Haygain steamere som et verdifullt verktøy for å forebygge pusteproblem hos hester.
— Warren Schofield MA, VetMB, CertES, MRCVS, DipECVS, Troytown Equine Hospital, Ireland.
Steaming hay in the Haygain hay steamer drastically improved the hygiene quality of whole bales of hay . The microbial contamination was reduced to zero for fungi and yeasts and by 98.84% for bacteria.  European Workshop for Equine Nutrition , Cirencester, 2010

Steaming hay in the Haygain hay steamer drastically improved the hygiene quality of whole bales of hay. The microbial contamination was reduced to zero for fungi and yeasts and by 98.84% for bacteria.

European Workshop for Equine Nutrition, Cirencester, 2010

Steaming reduces the RAO-affected horse’s response to hay,  coinciding with a reduction in viable fungal content of hay  Proceedings of the Annual ACVIM Conference, 2012

Steaming reduces the RAO-affected horse’s response to hay, coinciding with a reduction in viable fungal content of hay

Proceedings of the Annual ACVIM Conference, 2012

The only nutrient lost after a 50 minute cycle in the Haygain HG1000 was WSC (sugar), which was a small but significant reduction   Proceedings of British Society of Animal Science Conference, 2013

The only nutrient lost after a 50 minute cycle in the Haygain HG1000 was WSC (sugar), which was a small but significant reduction

Proceedings of British Society of Animal Science Conference, 2013

Vårt sortiment

 

Produktdemonstrasjoner på Østlandet

Vi reiser rundt til treningsstaller, hesteklinikker, ridesentre og trav- og galoppbaner for å holde produktdemonstrasjoner på forespørsel. Er du interessert i å vite mer, klikk her for å ta kontakt.