Vitenskapelig bevist

Haygains steamere har blitt grundig undersøkt og testet, blant annet på Royal Agricultural University i Cirencester, England. The Irish Equine Centre har vurdert Haygain høysteamere å være svært effektiv mot Aspergillus, den mest sykdomsfremkallende soppen i høy, og har bekreftet effektiv eliminering av denne typen mugg.

En studie utført av Kentucky Equine Research Center viste at hester i studien foretrakk steamet høy framfor tørt og fuktet høy. Steaming av høyet økte mengden av spist fôr mens frekvensen av inntak og mengde av tygging ikke ble berørt. Haygain`s rensede høy ble alltid spist først.

En annen og separat undersøkelse basert på smaksprøver har videre bekreftet at hester foretrekker å spise høy renset med Haygain fremfor annen ensilage og tørket høy.

 

Fôr og luftveislidelser

Selv høy av god kvalitet inneholder respirable partikler, mugg og bakterier. Hvis høyet pakkes i baller når det er for fuktig blir det ideèlle vilkår for muggvekst, noe som forverrer problemet ytterligere og reduserer den hygieniske kvaliteten. Disse muggsoppene produserer sporer som bidrar til respirabelt støv som er allergifremkallende og ekstremt ødeleggende for hesters luftveissystem.

I motsetning til mennesker, kan en hest kun puste igjennom nesen. Det vil si at hvert åndetak tilfører luftbårne partikler, inkludert støv fra høy, direkte inn i luftveiene og ned i lungene.

Støvet påvirker også mennesker, slik som astma og høysnue og til og med "Farmers Lung" (hypersensitiv lungebetennelse) ved innånding i store mengder.

Ved endoskopisk undersøkelse viser det seg at mange hester som ser ut til å være frisk og sunn, faktisk lider av en eller annen form for luftveissykdom, noe som reduserer deres livskvalitet og ytelse. Dette er fordi allergener i høyet, som soppsporer, fører til luftveislidelser som Inflammatory Airway Disease (IAD) og recurrent Airway Obstruction (RAO), også kjent som COPD.